Entries

ENGLISH LANGUAGE CAFÉ

200 középiskolai diák számára rendeztek angol nyelvi programot, játékos nyelvi vetélkedőt a Nyelvtanulással a boldogulásért projektben dolgozó angolnyelv-tanár szakos hallgatók és oktatók.

A jó hangulatú rendezvényen a projektben részt vevő 12 partnerintézmény középiskolás diákjai, az egyetemi hallgatók és az egyetemen tanuló külföldi diákok közösen teljesítették az egyes állomások nyelvi feladatait. Volt országismereti és kulturális kvíz, történetírás, kommunikációs feladat, és olyan is, ahol az okostelefonjaikat használták a feleletválasztós kérdések megválaszolásában.

A Nyelvtanulással a boldogulásért projekt keretén belül már második éve tartanak rendszeres angol nyelvű foglalkozásokat egyetemünk tanár szakos hallgatói az egyetem partnerintézményeiben az Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhelye által koordinált ’Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul!’ program keretén belül. A projekt olyan élményközpontú, projektalapú, tanórán kívüli foglalkozásokat kínál gyakran hátrányos helyzetű régióban élő középiskolás diákoknak, amelyek növelik a nyelvtanuláshoz szükséges motivációt, formálják attitűdjüket, és ezáltal növelik a B2 szintű nyelvvizsgát, illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok számát.

A mostani English Language Café elnevezésű program is az idegennyelv-tanulás népszerűsítését, a nyelvtudás iránti motivációt és egy új szemléletű nyelvelsajátítási stratégia megismertetését tűzte ki céljául.

2019.11.27. - English Language Café

2019.11.27. - English Language Café

107 new photos · Album by Dániel Fehér

Read more

Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola

Pályaorientációs nap:

Az Eszterházy Károly Egyetemről tartott tájékoztatót Dr. Dolmányos Péter, főiskolai docens, dékánhelyettes úr.

Az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézete együttműködő partnerünk, második éve dolgozunk együtt a “Nyelvtanulással a boldogulásért “ elnevezésű pályázat megvalósításában.

Read more

Image: 2020-11/73458789-2803883129621716-847869154600943616-n.jpg

Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola

Az EFOP 3.2.14 “Nyelvtanulással a boldogulásért” című pályázat keretében, az idei tanévben is hozzáláttunk a projektalapú foglalkozásokhoz. A félév során 12 héten keresztül, heti 2 órában kerül sor a dráma kurzus óráira. A foglalkozásokat az EKE két angol nyelv és kultúra szakos hallgatója, Nagy Imre és Molnár Ákos tartja a 11.A és 11.B osztály egy-egy nyelvi csoportjában. A hallgatók munkáját Bekéné Németh Tímea és Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó mentortanárok segítik.

Read more

Image: 2020-11/72156489-2776511272358902-14904124927639552-n.jpg

Intenzív angol nyelvi kurzus az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiumban

Az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével az EFOP 3.2.14-17-2017 "Nyelvtanulással a boldogulásért- tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" elnevezésű hároméves pályázat megvalósításában partnerintézményként veszünk részt. Az együttműködés keretében valósítottuk meg augusztus 21-26. között a képzést. Az 5 napos, intenzív, napi 6 órás felkészítő kurzus keretében új, innovatív módszereket próbálhattunk ki, melynek szakmai-módszertani hátterét az EKE tanárai dolgozták ki.

A kurzuson részt vevő 13 diák (9-11.évfolyamos) célja az emelt szintű érettségire és középfokú nyelvvizsgára való felkészülés volt. A projekt keretében olyan új módszereket sajátíthattak el, amelyeknek hasznát tudják venni a későbbiekben. A hangsúly a kooperatív technikákra, a különféle skill-ek fejlesztésére és a kommunikációközpontú idegennyelvi kompetencia fejlesztésére helyeződött.

A felkészítést Berta Tünde és Mali Judit tanárnők tartották. Reményeink szerint a diákok rengeteg pozitív élménnyel zárták ezt a tartalmas hetet.

Köszönjük az EKE-nek a lehetőséget.

Read more

Image: 2020-12/1608710908_69439239-534846163950850-1188442730980704256-o.jpg

Kezdőoldal

Hírek

Projektek

Partnerintézmények

Kapcsolat