Entries

Intenzív nyelvi kurzus az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban

Az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével az EFOP 3.2.14-17-2017 "Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" elnevezésű hároméves pályázat megvalósításában partnerintézményként veszünk részt. Az együttműködés keretében tartott intenzív angol nyelvi kurzust augusztus 26-30. között tartottuk olyan diákoknak, akiknek célja az emelt szintű érettségi megszerzése. A csoport 14 főből állt, ketten tartottuk nekik a tanfolyamot. A csoport tagjai nagyrészt ismerték egymást, ezért nem volt probléma a ráhangolódás. Jó hangulatban teltek az órák, a hallgatók motiváltan dolgoztak. A reading és listening feladatok nem okoztak nehézséget számukra, a produktív készségekhez bátortalanabb módon viszonyultak, de nagyon szép eredmények születtek. Nagyon sokat profitáltak a mini-projektből. Különösen izgultak a prezentációk miatt, de sikerült oldani a feszültséget és szép produktumok születtek.

Halászné Gál Zsuzsanna és Hossó Krisztina

Read more

Image: 2020-12/1608710610_69857411-534831950618938-1833024202924359680-o.jpg

Intenzív angol nyelvi kurzus a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központban

Augusztus utolsó hetében középiskolánk 12 tanulója vett részt egy intenzív angol nyelvi kurzuson az EFOP 3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében projekt keretén belül. A kurzus fő célja a tanulók középfokú nyelvvizsgára, illetve emelt szintű angol nyelvi érettségire való felkészülésének elősegítése volt. Az egy hét során a tanulók azon kívül, hogy rendszerezték meglévő ismereteiket, bővítették a szókincsüket, új nyelvtanulási stratégiákkal és munkamódszerekkel ismerkedtek meg. A tanfolyam minden napján más-más nyelvi készség – olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, írás-, és beszédkészség – fejlesztése került előtérbe, a záró napon pedig bemutatták és értékelték a csoportonként elkészített projektmunkákat. A tananyagot az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézetének oktatói dolgozták ki azzal a szándékkal, hogy napjaink angol nyelvet tanuló diákjai a jövőben képesek legyenek majd sikeresen alkalmazni a 21.században nélkülözhetetlen nyelvtanulási technikákat, mint például a digitális eszközök használatát, a kooperatív és projektalapú módszereket. Célunk, hogy ezek birtokában jól hasznosítható, piacképes nyelvtudásra tegyenek szert. A rendhagyó formában együtt töltött napokat mind a diákok, mind mi, tanárok nagyon hasznosnak találtuk, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk.

Dr. Csintalan Csilla és Nagy Beatrix

Read more

Image: 2020-12/1608710123_70405610-534839293951537-2025817407871778816-o.jpg

Intenzív nyelvi kurzus az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

2019. augusztus 26-30 között intenzív nyári kurzuson vehettek részt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 "Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" című pályázat keretében.

A kurzus célja a diákok emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára való felkészülésének segítése volt. Diákjaink olyan új típusú feladat megoldási stratégiákkal ismerkedtek meg, melyek az érettségi vizsgán és a nyelvvizsgákon is hozzá járulhatnak a sikeres teljesítményükhöz. A formailag és tartalmilag is rendhagyó órákon oldott légkörben ismerkedtek a tanulók a felkészülés módszertani praktikáival, csapatot alkottak, kutattak, terveztek, rendszereztek, írtak és előadtak, ritmust és intonációt gyakoroltak, nevettek. Elemezték saját fejlődésüket és egymás munkáját, rejtvényt fejtettek és fura kérdésekre keresték a választ.

Élmény volt diáknak, tanárnak egyaránt, egyikünk sem cserélte volna fel ezt a kihívásoktól sem mentes hetet valami nyár végi lazításért!

Köszönjük a lehetőséget!

Köszönjük Schubertné Rabóczki Ilona tanárnőnek a kurzus vezetését!

Read more

Image: 2020-12/1608711295_69390721-533111550790978-7369206145178664960-o.jpg

Intenzív nyelvi kurzus az Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziumában és Szakgimnáziumában

2019. augusztus 26-30. között intenzív nyári kurzuson vettek részt az Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziumának és Szakgimnáziumának tanulói az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 „Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" című pályázat keretében.

A nyelvtanfolyam célja a tanulók emelt szintű érettségire és középfokú nyelvvizsgára való felkészítése volt, olyan innovatív nyelvtanulási módszerek megismertetésével, amelyeket beépíthetnek és hatékonyan használhatnak a későbbiekben, hogy sikeresen vegyék az akadályokat a vizsgákon.

A kurzus résztvevői olyan tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok voltak, akik ősszel előrehozott emelt szintű érettségit vagy nyelvvizsgát szándékoznak tenni, így rendkívül motiváltan viszonyultak a különböző készségterületeket innovatívan fejlesztő stratégiákhoz. A tanfolyam során végig lelkesen dolgoztak párban, csoportban, érveltek, vitáztak, írtak és prezentáltak, mindezt jó hangulatban, sok-sok humorral.

A kreatív, életszerű feladatok, a kurzus alatt megismert új nyelvtanulási stratégiák, a csoport létszáma, a tanulók hasonló nyelvi szintje és pozitív attitűdje nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kurzus végeztével úgy érezték, megérte tanulással tölteni a nyári szünet utolsó hetét.

Köszönjük a lehetőséget!

Köszönjük Gálné Kassai Mária mentorunknak a kurzus vezetését!

Read more

Image: 2020-12/1608711125_69409598-534138014021665-8394529608849948672-o.jpg

Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola nyelvi kurzus

Az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével az EFOP 3.2.14-17-2017 "Nyelvtanulással a boldogulásért- tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" elnevezésű hároméves pályázat megvalósításában partnerintézményként veszünk részt. Az együttműködés keretében valósítottuk meg augusztus 26-30. között az 5 napos, intenzív, napi 6 órás, összesen 30 órás, angol nyelvi kurzust. A foglalkozások szakmai-módszertani hátterét az EKE tanárai dolgozták ki. A kurzuson résztvevő 10 diák(8-12.évfolyamos) kiemelkedő nyelvtudása és szaktanári ajánlás alapján került a csoportba. A kurzus fő célját megvalósítva, a diákok az emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgán és a nyelvvizsgán is alkalmazható tudással gyarapodtak. A diákok, Póka Anna tanárnő irányításával mini-projekteket, szóbeli prezentációkat, írásbeli feladatokat végeztek. A hangsúly a kooperatív technikákra, a különféle skill-ek fejlesztésére és a kommunikációközpontú idegennyelvi kompetencia fejlesztésére helyeződött. A diákok rengeteg pozitív élménnyel zárták ezt a tartalmas hetet. Póka Anna, angol nyelvtanár elismerően nyilatkozott diákjaink nyelvi tudásáról. Hálásan köszönjük a munkáját, valamint köszönjük az EKE-nek a lehetőséget.

Read more

Image: 2020-12/1608711728_69524538-2692696014073762-7786258185563668480-o.jpg

Intenzív angol nyelvi kurzus a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában

Az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével az EFOP 3.2.14-17-2017 "Nyelvtanulással a boldogulásért- tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" elnevezésű hároméves pályázat megvalósításában partnerintézményként veszünk részt. Az együttműködés keretében valósítottuk meg augusztus 26-30. között az 5 napos, intenzív, napi 6 órás, összesen 30 órás, angol nyelvi kurzust. A foglalkozások szakmai-módszertani hátterét az EKE tanárai dolgozták ki. A kurzuson résztvevő 10 diák (8-12.évfolyamos) kiemelkedő nyelvtudása és szaktanári ajánlás alapján került a csoportba. A kurzus fő célját megvalósítva, a diákok az emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgán és a nyelvvizsgán is alkalmazható tudással gyarapodtak. A diákok, Póka Anna tanárnő irányításával mini-projekteket, szóbeli prezentációkat, írásbeli feladatokat végeztek. A hangsúly a kooperatív technikákra, a különféle skill-ek fejlesztésére és a kommunikációközpontú idegennyelvi kompetencia fejlesztésére helyeződött. A diákok rengeteg pozitív élménnyel zárták ezt a tartalmas hetet. Póka Anna, angol nyelvtanár elismerően nyilatkozott diákjaink nyelvi tudásáról. Hálásan köszönjük a munkáját, valamint köszönjük az EKE-nek a lehetőséget.

Read more

Image: 2020-12/1608711472_70226343-532762184159248-276434231293378560-o.jpg

Intenzív nyelvi kurzus a MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziumában

2019. augusztus 21. és 27. között intenzív nyári kurzuson vehettek részt gimnáziumunk tanulói az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében című pályázat keretében.

A kurzus célja a diákok emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára való felkészülésének segítése volt. Diákjaink olyan új típusú feladatmegoldási stratégiákkal ismerkedtek meg, melyek az érettségi vizsgák mindkét szintjén és a nyelvvizsgákon is hozzá járulhatnak a sikeres teljesítményükhöz. A tanfolyamon nem csak a négy nyelvi alapkészség új módszerekkel valamint IKT-s segédanyagokkal támogatott fejlesztése volt a cél.. Olyan új típusú tanulástámogató módszereket is alkalmazhattunk, melyek az önálló tanulást, a kooperációs technikákat erősítik és túlmutatnak a hagyományos tanórai kereteken.

A kurzus utolsó napján az elsajátított nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával a tanulók csapatmunkában elkészített prezentációikat mutatták be, nagy sikerrel.

Mind a tanulók, mind mi, tanárok egy nagyon jó hangulatú, tartalmas, eredményes kurzust zártunk.

Reményi Gyula Ottóné, Valkóné Fekete Krisztina

Read more

Image: 2020-12/1608712083_69360941-531896670912466-8951271053900906496-o.jpg

Intenzív angol nyelvi kurzus a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában

Intenzív nyári kurzuson vehettek részt a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulói 2019. augusztus 21 és 27. között az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében című pályázat keretében.

A kurzus célja a diákok emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára való felkészülésének segítése volt. Különböző tanulási stratégiákkal ismerkedtek meg a résztvevő diákok, az érettségi vizsgán és a nyelvvizsgákon is alkalmazható tudással gyarapodtak a 30 órát átölelő kurzuson. Mini-projektet, szóbeli prezentációt és érdekes kutató feladatot végeztek a diákok rendhagyó angol órákon, vicces Riddles és THUNKS feladatok színesítették az órákat. A kurzust a Language Café Day-jel zártuk, igazi meglepetésként a diákoknak egy kis kávéval kedveskedtünk. A siker mindenképp abban mérhető, hogy a diákok visszajelzései alapján jó hangulatban teltek a napok, magabiztosságot, megerősítést, és pozitív élményt szereztek az alkalmazható nyelvtudás mellett.

Köszönet a lehetőségért!

Krizsó Nikoletta és Kiss Norbert

Read more

Image: 2020-12/1608711886_69248715-531898640912269-2114742459467563008-o.jpg

Intenzív kurzus a Dobó Gimnáziumban

2019. augusztus 12 és 16. között intenzív nyári kurzuson vehettek részt az Egri Dobó István Gimnázium tanulói az EFOP-3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért - tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében című pályázat keretében.

A kurzus célja a diákok emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára való felkészülésének segítése volt. Olyan feladatmegoldási stratégiákkal ismerkedtek meg a résztvevők, melyek nem csupán az érettségi vizsgán, hanem a nyelvvizsgákon is segíthetik az eredményes szereplésüket. További jelentősége a tanfolyamon megszerzett ismereteknek, hogy ezek a stratégiák a nyelvtanuláson túl szinte minden tantárgy tanulása során alkalmazhatók.

A tanultakat egy mini-projekt keretében a gyakorlatban is alkalmazták a diákok az egy hét alatt. Az elkészült esszéket és prezentációkat az utolsó napon be is mutatták egymásnak, értékelték egymás munkáit, ezzel is segítve saját erősségeik és fejlesztendő területeik beazonosítását.

A jó hangulatú, szorgos nyári napok végén az új ismeretek birtokában mindenki egybehangzó véleménye alapján eredményes, élményekben és információkban, ismeretekben gazdag hetet zártunk, s bízunk benne, hogy mindenki sikeresen fogja alkalmazni a most megismert stratégiákat az előttük álló vizsgáik során.

Köszönet Hornyákné Csörgő Ágnes tanárnőnek, mentorunknak a kurzus vezetéséért.

Read more

Image: 2020-12/1608712289_69216126-530989524336514-6172710848734167040-o.jpg

Kezdőoldal

Hírek

Projektek

Partnerintézmények

Kapcsolat