DiscoverYourEnglishVoices

HALLASD A HANGOD ANGOLUL!

A Discover Your English Voice / Hallasd a Hangod Angolul! program több, mint nyelvtanulás. Az idegen nyelv használata és a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése eszköz a különböző egyéb készségek és kompetenciák elsajátítása során. A Nyelvpedagógia Műhely által kidolgozott és koordinált program fő célja, hogy élményközpontú, projektalapú tanórán kívüli foglalkozások, intenzív nyelvi kurzusok, nyári táborok, nyelvi klubfoglalkozások alkalmával segítsük a középiskolás diákok idegennyelv tanulását, növeljük a nyelvtanuláshoz szükséges motivációjukat, formáljuk attitűdjüket és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. A foglalkozások, amelyeket angolnyelv-tanár szakos egyetemi hallgatók tartanak nem hagyományos felkészítések, hanem célunk a különböző alprogramok keretein belül a középiskolai diákok tanulási stratégiájának, tanulói autonómiájának és az idegen nyelv elsajátításához való hozzáállásnak a segítése olyan feladatokon keresztül, amelyek általában nem szerepelnek az iskolai nyelvoktatásban. Célunk a tanári szemléletváltás segítése, egy új 21. századi módszereket alkalmazó nyelvoktatási stratégia kialakítása, amelyet minél több gyakorló nyelvtanár is elsajátít. Mindezek megvalósításához felkészítjük az angolnyelv-tanár szakos hallgatókat, ők vezetik a foglalkozásokat, valamint célunk a középiskolai nyelvtanárok folyamatos korszerű módszertani továbbképzése, a hallgatók mentorálására való felkészítése, különös tekintettel a fent említett élményközpontú, projektalapú tevékenységek koordinálására. A középiskolások számára közös tudásépítés-élményt biztosítunk, a nyelvi kompetenciájuk mellett fejlesztjük kreatív önkifejezésüket, kritikai gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket is. A projektmunkák legtöbb esetben végső produktummal rendelkeznek, melyek bemutatására úgynevezett ’Language Days’ elnevezésű programok keretén belül kerül sor.

Latest Entries

Az EFOP 3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében projekt keretén belül a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ diákjai poroszlói tanulmányi k

Az EFOP 3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében projekt keretén belül a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ diákjai poroszlói tanulmányi kiránduláson vettek részt.

A Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója angol nyelven mutatta be Nekünk a mindössze 9 éves élményparkot és beszélt annak mindennapjairól. Előadásából megtudtuk, hogy maga az épület egy leszálló madarat szimbolizál, illetve azt is, hogy a poroszlói létesítmény Magyarország 4. leglátogatottabb állatkertje és itt található Európa legnagyobb édesvízi akváriuma. A prezentáció végére pedig angolul is megtanultuk a Tisza-tó és környéke jellegzetes állatainak – halak, madarak, kisemlősök – nevét.

Ezt követően egy angol nyelvű természetfilmet tekintettük meg a Tisza-tóról, amely mind a négy évszakon végigkísérte a táj élővilágának változásait. A 3D mozi után élőben is volt alkalmunk megcsodálni a folyó védett értékeit: 60 perces kishajós túrán vettünk részt, amelynek fénypontja a túravezetők által szervezett GPS-es kincskeresés volt. A játékot az ’ice birds’ csapata nyerte, de a nap során mindannyian felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

Köszönjük a lehetőséget és a profi szervezést! Nagyon jól éreztük Magunkat!

Bővebben

Kezdőoldal

Hírek

Projektek

Partnerintézmények

Kapcsolat