DiscoverYourEnglishVoices

HALLASD A HANGOD ANGOLUL!

A Discover Your English Voice / Hallasd a Hangod Angolul! program több, mint nyelvtanulás. Az idegen nyelv használata és a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése eszköz a különböző egyéb készségek és kompetenciák elsajátítása során. A Nyelvpedagógia Műhely által kidolgozott és koordinált program fő célja, hogy élményközpontú, projektalapú tanórán kívüli foglalkozások, intenzív nyelvi kurzusok, nyári táborok, nyelvi klubfoglalkozások alkalmával segítsük a középiskolás diákok idegennyelv tanulását, növeljük a nyelvtanuláshoz szükséges motivációjukat, formáljuk attitűdjüket és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. A foglalkozások, amelyeket angolnyelv-tanár szakos egyetemi hallgatók tartanak nem hagyományos felkészítések, hanem célunk a különböző alprogramok keretein belül a középiskolai diákok tanulási stratégiájának, tanulói autonómiájának és az idegen nyelv elsajátításához való hozzáállásnak a segítése olyan feladatokon keresztül, amelyek általában nem szerepelnek az iskolai nyelvoktatásban. Célunk a tanári szemléletváltás segítése, egy új 21. századi módszereket alkalmazó nyelvoktatási stratégia kialakítása, amelyet minél több gyakorló nyelvtanár is elsajátít. Mindezek megvalósításához felkészítjük az angolnyelv-tanár szakos hallgatókat, ők vezetik a foglalkozásokat, valamint célunk a középiskolai nyelvtanárok folyamatos korszerű módszertani továbbképzése, a hallgatók mentorálására való felkészítése, különös tekintettel a fent említett élményközpontú, projektalapú tevékenységek koordinálására. A középiskolások számára közös tudásépítés-élményt biztosítunk, a nyelvi kompetenciájuk mellett fejlesztjük kreatív önkifejezésüket, kritikai gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket is. A projektmunkák legtöbb esetben végső produktummal rendelkeznek, melyek bemutatására úgynevezett ’Language Days’ elnevezésű programok keretén belül kerül sor.

Latest Entries

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Iskolánk részt vesz az „EFOP 3.2.14-17-2017-00008 Nyelvtanulással a boldogulásért” projectben, így az egyetemmel közös szervezésben 25 lelkes fiatal számára nyári intenzív angol tábort tartottunk augusztus 24-28-ig. A gyerekek napi 6 órában csak angolul kommunikáltak, és az EKE remek szerkesztésű, autentikus tananyagát diákközpontú módszerekkel dolgozták fel. Mindkét csoport nyelvtanára remek hangulatú órákat varázsolt a nyári szünet utolsó napjaira, ahol a diákok nyelvi kifejezőkészségét, szókincsét, kreativitását, kritikus gondolkodását, problémamegoldó képességét és a csapatmunkában való sikeres részvétel képességét egyaránt sikerült fejleszteni. A diákok egyéni tanulási stílusuknak megfelelő tanulásmódszertani segítséget is kaptak Kurta Fruzsina és Kripkó Zoltánné tanárnőktől.

Bővebben

Kép: 2020-10/1603698809_118653651-647976235832621-8193197748334869693-o.jpg

Intenzív nyelvi kurzuson vehettek részt diákjaink (augusztus 24-28.)

Anikó DrPasztorné DrVass

Intenzív nyelvi kurzuson vehettek részt diákjaink (augusztus 24-28.) az EFOP 3.2.14. “Nyelvtanulással a boldogulásért -tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és köznevelési intézmények együttműködésében “ projekt keretében. A kurzus tematikája napi 6 órás, összesen 30 órás foglalkozásokat tartalmazott, mely során hangsúlyt kaptak az innovatív, élményközpontú nyelvtanulási módszerek.

A tananyagot az EKE Anglisztika és Amerikanisztika Intézetében működő Nyelvpedagógiai Műhely nyelvtanárai dolgozták ki. Köszönjük a szakmai támogatást!

Köszönjük K.Nagyné Pataki Noémi angol nyelvtanárnak az élvezetes foglalkozásokat!

Bővebben

Kép: 2020-10/118472787-3119883991381872-1514046624540487794-n.jpg

Kezdőoldal

Hírek

Projektek

Partnerintézmények

Kapcsolat