A Project

Discover Your English Voice / Hallasd a Hangod Angolul! program több, mint nyelvtanulás. Az idegen nyelv használata és a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése eszköz a különböző egyéb készségek és kompetenciák elsajátítása során. 

A Nyelvpedagógia Műhely által kidolgozott és koordinált program fő célja, hogy élményközpontú, projektalapú tanórán kívüli foglalkozások, intenzív nyelvi kurzusok, nyári táborok, nyelvi klubfoglalkozások alkalmával segítsük a középiskolás diákok idegennyelv tanulását, növeljük a nyelvtanuláshoz szükséges motivációjukat, formáljuk attitűdjüket és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. A foglalkozások, amelyeket angolnyelv-tanár szakos egyetemi hallgatók tartanak nem hagyományos felkészítések, hanem célunk a különböző alprogramok keretein belül a középiskolai diákok tanulási stratégiájának, tanulói autonómiájának és az idegen nyelv elsajátításához való hozzáállásnak a segítése olyan feladatokon keresztül, amelyek általában nem szerepelnek az iskolai nyelvoktatásban. Célunk a tanári szemléletváltás segítése, egy új 21. századi módszereket alkalmazó nyelvoktatási stratégia kialakítása, amelyet minél több gyakorló nyelvtanár is elsajátít. Mindezek megvalósításához felkészítjük az angolnyelv-tanár szakos hallgatókat, ők vezetik a foglalkozásokat, valamint célunk a középiskolai nyelvtanárok folyamatos korszerű módszertani továbbképzése, a hallgatók mentorálására való felkészítése, különös tekintettel a fent említett élményközpontú, projektalapú tevékenységek koordinálására. A középiskolások számára közös tudásépítés-élményt biztosítunk, a nyelvi kompetenciájuk mellett fejlesztjük kreatív önkifejezésüket, kritikai gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket is. A projektmunkák legtöbb esetben végső produktummal rendelkeznek, melyek bemutatására úgynevezett ’Language Days’ elnevezésű programok keretén belül kerül sor.

Related content

Kezdőoldal

Hírek

Projektek

Partnerintézmények

Kapcsolat